Surya Ashtakam

0
2075
Surya Ashtakam

 

Adi Deva Namasthubhyam,
Praseeda Mama Bhaskara,
Divakara Namasthubhyam,
Prabha Kara Namosthu They ||1||

Saptha Aswa Radha Roodam,
Prachandam, Kasypathmajam,
Swetha Padma Dharma Devam,
Tham Suryam Pranamamyaham ||2||

Lohitham Radhamaroodam,
Sarvaloka Pithamaham,
Maha Papa Haram Devam,
Tham Suryam Pranamamyaham ||3||

Trigunyam Cha Maha Sooram,
Brahma Vishnu Maheswaram,
Maha Papaharam Devam,
Tham Suryam Pranamamyaham ||4 ||

Bramhitham Teja Punjam Cha,
Vayu Makasa Meva Cha,
Prubhustwam Sarva Lokaanam,
Tham Suryam Pranamamyaham ||5 ||

Bandhooka Pushpa Sankaasam,
Hara Kundala Bhooshitham,
Eka Chakra Dharma Devam ,
Tham Suryam Pranamamyaham || 6 ||

Viswesam Viswa Karthaaram,
Maha Theja Pradheepanam,
Maha Papa Haram Devam,
Tham Suryam Pranamamyaham || 7 ||

Sri Vishnum Jagathaam Nadam,
Jnana Vijnana Mokshadham,
Maha Papa Haram Devam,
Tham Suryam Pranamamyaham ||8 ||

Phala Sruthi :

Suryashtakam Idham Nithyam,
Gruha Peeda Pranasanam,
Aputhro Labhathe Puthram,
Daridhro Dhanavan Bhaveth.|| 1 ||

Aamisham Madhu Panam Cha,
Ya Karothi Raver Dhine,
Saptha Janma Bhaved Rogi,
Janma Janma Dharidhratha. || 2 ||

Sthree Thails Madhu Maamsani.,
Yasth Yejathu Raver Dhine,
Na Vyadhi Soka Dharidhryam,
Surya Lokam Sa Gachathi. ||3 ||

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here