Sri Rama Ashtottara Sata Namavali

0
3915
Sri Rama Ashtottara Sata Namavali

Sri Rama Ashtottara Sata Namavali

 

OM SHRI RAMAYA NAMAHA
OM RAMABHADRAYA NAMAHA
OM RAMACHANDRAYA NAMAHA
OM SHASHVATAYA NAMAHA
OM RAJIVALOCHANAYA NAMAHA
OM SHRIMATE NAMAHA
OM RAJENDRAYA NAMAHA
OM RAGHUPUNGAVAYA NAMAHA
OM JANAKI VALLABHAYA NAMAHA
OM JAITRAYA NAMAHA || 10 ||
OM JITAMITRAYA NAMAHA
OM JANARDHANAYA NAMAHA
OM VISHVAMITRA PRIYAYA NAMAHA
OM DANTAYA NAMAHA
OM SHARANATRANA TATPARAYA NAMAHA
OM BALI PRAMATHANAYA NAMAHA
OM VAGMINE NAMAHA
OM SATYAVACHE NAMAHA
OM SATYAVIKRAMAYA NAMAHA
OM SATYAVRATAYA NAMAHA  || 20 ||
OM VRATADHARAYA NAMAHA
OM SADA HANUMADASHRITAYA NAMAHA
OM KAUSALEYAYA NAMAHA
OM KHARADHVAMSINE NAMAHA
OM VIRADHA VANAPANDITAYA NAMAHA
OM VIBHISHANA PARITRATRE NAMAHA
OM KODANDA KHANDANAYA NAMAHA
OM SAPTATALA PRABHEDRE NAMAHA
OM DASHAGRIVA SHIROHARAYA NAMAHA
OM JAMADAGNYA MAHADARPPA DALANAYA NAMAHA  || 30 ||
OM TATAKANTAKAYA NAMAHA
OM VEDANTA SARAYA NAMAHA
OM VEDATMANE NAMAHA
OM BHAVAROGASYA BHESHAJAYA NAMAHA
OM DUSHANATRI SHIROHANTRE NAMAHA
OM TRIMURTAYE NAMAHA
OM TRIGUNATMAKAYA NAMAHA
OM TRIVIKRAMAYA NAMAHA
OM TRILOKATMANE NAMAHA
OM PUNYACHARITRA KIRTANAYA NAMAH  || 40 ||
OM TRILOKA RAKSHAKAYA NAMAHA
OM DHANVINE NAMAHA
OM DANDAKARANYA KARTANAYA NAMAHA
OM AHALYA SHAPASHAMANAYA NAMAHA
OM PITRU BHAKTAYA NAMAHA
OM VARA PRADAYA NAMAHA
OM JITENDRIYAYA NAMAHA
OM JITAKRODHAYA NAMAHA
OM JITAMITRAYA NAMAHA
OM JAGAD GURAVE NAMAHA  || 50 ||
OM RIKSHA VANARA SANGHATINE NAMAHA
OM CHITRAKUTA SAMASHRAYAYA NAMAHA
OM JAYANTA TRANA VARADAYA NAMAHA
OM SUMITRA PUTRA SEVITAYA NAMAHA
OM SARVA DEVADHI DEVAYA NAMAHA
OM MRITAVANARA JIVANAYA NAMAHA
OM MAYAMARICHA HANTRE NAMAHA
OM MAHADEVAYA NAMAHA
OM MAHABHUJAYA NAMAHA
OM SARVADEVA STUTAYA NAMAHA  || 60 ||
OM SAUMYAYA NAMAHA
OM BRAHMANYAYA NAMAHA
OM MUNI SAMSTUTAYA NAMAHA
OM MAHAYOGINE NAMAHA
OM MAHADARAYA NAMAHA
OM SUGRIVEPSITA RAJYADAYE NAMAHA
OM SARVA PUNYADHI KAPHALAYA NAMAHA
OM SMRITA SARVAGHA NASHANAYA NAMAHA
OM ADIPURUSHAYA NAMAHA
OM PARAMAPURUSHAYA NAMAHA || 70 ||
OM MAHAPURUSHAYA NAMAHA
OM PUNYODAYAYA NAMAHA
OM DAYASARAYA NAMAHA
OM PURANA PURUSHOTTAMAYA NAMAHA
OM SMITA VAKTRAYA NAMAHA
OM MITA BHASHINE NAMAHA
OM PURVA BHASHINE NAMAHA
OM RAGHAVAYA NAMAHA
OM ANANTA GUNAGAMBHIRAYA NAMAHA GAD GURAVE NAMAHA
OM DHIRODATTA GUNOTTAMAYA NAMAHA || 80 ||
OM MAYA MANUSHA CHARITRAYA NAMAHA
OM MAHADEVADI PUJITAYA NAMAHA
OM SETUKRITE NAMAHA
OM JITA VARASHAYE NAMAHA
OM SARVA TIRTHAMAYAYA NAMAHA
OM HARAYE NAMAHA
OM SHYAMANGAYA NAMAHA
OM SUNDARAYA NAMAHA
OM SURAYA NAMAHA
OM PITAVASASE NAMAHA  || 90 ||
OM DHANURDHARAYA NAMAHA
OM SARVA YAJNADHIPAYA NAMAHA
OM YAJVINE NAMAHA
OM JARAMARANA VARJITAYA NAMAHA
OM VIBHISHANA PRATISHTHATRE NAMAHA
OM SARVABHARANA VARJITAYA NAMAHA
OM PARAMATMANE NAMAHA
OM PARABRAHMANE NAMAHA
OM SACHIDANANDA VIGRAHAYA NAMAHA
OM PARASMAI JYOTISHE NAMAHA  || 100 ||
OM PARASMAI DHAMNE NAMAHA
OM PARAKASHAYA NAMAHA
OM PARATPARAYA NAMAHA
OM PARESHAYA NAMAHA
OM PARAKAYA NAMAHA
OM PARAYA NAMAHA
OM SARVA DEVATMAKAYA NAMAHA
OM PARASMAI NAMAHA || 108 ||

Sri Rama Raksha Stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here