Lakshmi Devi Ashtothara Satanamavali Stotram

0
3834
Sri Lakshmi Ashtothara Satanamavali Stotram

 

 

Sri Devyauvasa

Deva Deva Mahadeva thrikalagyya Maheswara
Karunakara devesa bhakthanugraha karaka ||
Ashtothra satham Laskhmiya: srothu michyami thatvatha||

Ishwara uvacha

Devi sathu mahabaghe mahabakya prathayakam |
Sarvyasvarya_karam punyam sarvapabha pranasanam ||

Sarva thariththriya samanam sravanath bookthi mukthithaha |
Rajavasyakaram divyam ghughyath ghughyathamam param ||

Dhurlabham sarva devanam sathus_sashti kalaspatham |
Padmathinam varanthanam nithinam nithya dayakam ||

Samasthadeva samsevyam animath_eshta sithitham |
Kimthara bhaghunochdena devi prathyaksha dayakam ||

Thava preethyathya vachshyami smahithamana: srunu |
Ashtothra sathasyasya MahaLakshmisthu devatha ||

Kileem bhijam padamithyuktham sakthisthu Bhuvaneswari |
Anganyasa tharanyasa: sa ithyathi prakirththitha:||

Ithyanam

Vande padmakaram prasanna vadhanam sowbhaghyadham bhaghyadham
Hasthabyam abhayapratham manikanair nanavithair bhusitham |
Bhakthabheeshta bhala pratham harihara brahmathibhis sevitham
parsve panghaja sanghapadma nithibhir uktham satha sathibhihi ||

Sarashijanayane sarojahasthe thavalatharamsugha kandhamalya sobhe
Bhaghavathi harivallabhe manoghne Thirubhuvanabhoothikiri praseetha maghyam |

Praghruthim vighruthim vidhyam sarvabhootha hithapratham |
Sraththam vibhuthim surabhim namami paramathmikam || 1 ||

Vasam padmalayam padmam susim suvaham suvatham sutham |
Thanyam hiranmayim Lakshmim nithyapushtam vibhavarim || 2 ||

Adhithim sa thithim dhiptham vasutham vasutharinim |
Namami kamalam kantham kamam shirotha sambhavam || 3 ||

Anughrahapatham bhuthim anakam harivallabham |
Asokam amrutham deeptham loka sokha vinasinim || 4 ||

Namami dharma nilayam karunam lokamataram |
Padma priyam padma hastham padmakshim padma sundarim || 5 ||

Padmodthbhavam padmamukim padmanabha priyam ramam |
Padmamala tharam devem padminim padmakanthinim || 6 ||

Punyakantham suprasannam prasathamukim prabham |
namami chandravathanam chandram chandra saghodharim || 7 ||

Chathurbhujam chandrarupam Indiram Indu seethalam |
Aahlatha jananim pushtim sivam sivakarim satheem || 8 ||

Vimalam visvajananim thushtim tharithriya nasinim |
Preethe pushkarinim santham sooklamalyamparam sriyam || 9 ||

Bhaskarim bhilvanilayam vararoham yesesvinim |
vasuntharam mutharangham harinim hemamalinim || 10 ||

Dhanadhanyakarim sithim sthrina sowmiyam subhapradham |
Nirupavesma kathanandham varalakshmim vasupratham || 11 ||

Subham hiranya prakaram samuthra dhanayam jayam |
Namami Mangalam devim vishnuvaksha: sthala sthitham || 12 ||

Vishnupathnim prasannakshim narayana samasritham |
Tharithriya thvamsinim: devim sarvobhadrava varinim || 13 ||

Navadhurgham mahakalim brahma vishnu sivathmikam |
Thirukalannyatha sambhannam namami bhuvaneswarim || 14 ||

Lakshmim shirasamuthraraja dhanayam sriranga dhameswarim |
Dasibhodha samastha deva vanitham lokaika deepankuram || 15 ||

Srimanmantha kadhakshalaptha vibhavath brahmendra gangadharam |
Thavam thrilokya kudumpinim sarasijam vanthe mukuntha priyam || 16 ||

Matharnamami kamale kamalayathakshi srivishnu hiruthkamalavasini viswamatha |
Shirothaje kamala khomala karbhagowri Lakshmi: praseetha sathatham namatham sharanye |
Thirikalam yojpeth vithvan shanmasam vijithenthiriya |
Dharithriya dhavamsanam krithva sarvamaapnothi yethnatha || 17 ||

Devi nama sahasreshu punyamashtotharam satham |
Yena shriya mavapnothi kodijanma dharithratha |
Bhruhuvare satham dhimam padeth vathsaramathrakam |
Ashtaishwarya mavapnothi kubhera ewa bhothale || 18 ||

Dharithreyamochanam nama sthrothra mampaparam satham |
yehna sreya mavapnothi tharithra kodijathmasu |
Bhatha vathu vubhuvan bhoghan anyas sayyujya mavapnuyath |
Pratha kale padeth nithyam sarva dhukghobha santhaye || 19 ||
padam suchincheyeth devim sarvabharana bhushitham

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here