దక్షిణ భారతదేశంలో ముఖ్యమైన పండుగలలో దసరా పండుగ ప్రధానమైనది. దసరా పండుగను 9 రోజులు జరుపుకుంటారు, ఈ 9 రోజులను దేవి నవరాత్రులు అని అంటాము.ఇప్పుడు దసరా నవరాత్రి పూజా విధానం, నియమాలు గురించి తెలుసుకుందాం.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here