Subrahmanya Swamy Astakam Karavalamba Stotram

0
7385
Subrahmanya Swamy Astakam

Hey Swaminatha karunakara deena bandho,
Sree Paravatheesa mukha pankaja padma bandho,
Sreeshaadhi deva gana poojitha paada padma,
Valleesa-naadha mama dehi karaavalambham|| 1||

Devaadhi deva sutha, deva ganaadhi naadha,
Devendra vandhya mrudu pankaja manju paada,
Devarshi naarada muneedha sugeetha keerthe,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham|| 2 ||

Nithyaanna dhaana nirathaakhila roga haarin,
Bhaagya pradhaana paripooritha bhaktha kaama,
Sruthyaa-gama pranava vaachya-nija-swaroopa,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham || 3 ||

Krounchaa surendra parigandana sakthi soola,
Chaapaathi-shasthra parimanditha divya paanai,
Sree kundaleesa-dhara thunda sikheendra vaaha,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham ||  4 ||

Devaadhi deva ratha mandala Madhya methya,
Devendra peeda nagaram druda chaapa hastham,
Sooram nihathya sura-koti-bhiradyamaana,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham || 5 ||

Haaraadhi rathna mani yuktha kireeda haara,
Keyura kundala-lasath kava-chaabhiraamam,
Hey Veera thaaraka jayaa-mara brunda vandhya,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham || 6 ||

Panchaaksharaadhi manu manthritha gaanga thoyai,
Panchaamruthai pramudhithendra mukhair muneendryai,
Pattaabhishiktha maghavatha nayaasa naadha,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham ||  7 ||

Sree kaarthikeya karunaamrutha poorna drushtya,
Kamaadhi roga kalushi krutha drushta chitham,
Sikthwa thu maamava kalaa- nidhi koti kaantha,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham || 8 ||

Watch Subrahmanya Swamy Pancha Ratna Stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here