Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram

0
2202
Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram

 

Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram : 

Narayanam Parabrahma Sarvakaarana Kaaranam
Prapadye Venkatesakhyaam Tadeva Kavacham Mama

Sahasra Seersha Purusho Venkatesas Sirovatu
Pranesha Prananilayaha Pranan Rakshatu Mey Harihi

Aakasa Raat Sutaa Naatha Aatmanam Me Sadavatu
Deva Devottamaha Payaad Deham Mey Venkateswaraha

Sarvatra Sarva Karyeshu Mangaam Baja Nireeswaraha
Palayen Mama Kam Karma Saphalyam Naha Prayacchatu

Ya Etad Vajra Kavacha Mabhedyam Venkates Situhu
Sayam Prataha Patennityam Mrutyum Tarati Nirbhyaha

Venkateswara Swamy Ashtothara satanamavali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here