Saibaba Slokas

0
4758
SaibabaSlokas

Om Jai Jagdish Hare

 || OmOm Jaye Jagdish Hare, Swami Jaye Jagdish Hare ||
|| Bhagt Jano Ke Sankat, Khshan Mein Dur Kare … ||
|| Jo Dhaywe Phal Pave, Dukh Vinshe Man Ka ||
|| Sukh Sampati Ghar Aave, Kasht Mite Tan Ka … ||

|| Maat-Pita Tum Mere, Sharan Gahun Kiskee ||
|| Tum Bin Aur Na Duja, Aas Karun Jiskee … ||

|| Tum Puran Parmatma, Tum Antaryami ||
|| Par-Brahm Parmeshwar, Tum Sabke Swami … ||

|| Tum Karuna Ke Saagar, Tum Palankarta ||
|| Mein Moorakh Khal Kami, Mein Sewak Tum Swami, ||
|| Kripa Karo Bharta …||

|| Tum Ho Ek Agochar, Sabke Pran Pati ||
|| Kis Vidhi Milun Dayamay, Tumko Mein Kumti …||

|| Deenbandhu Dukh Harta, Thakur Tum Mere ||
|| Apne Hath Badao, Apni Sharan Lagao, ||
|| Dwar Para Tere …||

|| Vishay Vikaar Mitao, Paap Haro Deva ||
|| Shradha Bhakti Barao, Santan Ki Sewa …||

|| Tan Man Dhan, Sab Hai Tera ||
|| Tera Tujhko Arpan, Kya Lage Mera …||

Meaning : Om, Victory to You, the Lord of the Universe, Swami, Victoryto You, the Lord of the Universe, The difficulties of Your devotees, The difficulties of Your servants, You remove in an instant. Om, Victory to You, the Lord of the Universe.Whoever meditates on You will get Your grace, Whoever meditates with a mind free of sorrows, Swami, with a mind free of sorrows. Joy and Prosperity will come to them, Joy and Prosperity will come to them, And distress of body (and mind) will be relieved. Om, Victory to You, the Lord of the Universe. You are my Father and Mother, And my refuge, Swami, You are my refuge.Apart from You there is none else, Swami, there is none else, I aspire for. Om, Victory to You, the Lord of the Universe. You are the Puran Paramatma, You are the indweller of everyone, Swami, You are the indweller of everyone. You are the Parabrahman and Parama Ishwara (Supreme God), You are the Parabrahman and Parama Ishwara (Supreme God), You are the Lord of everyone. Om, Victory to You, the Lord of the Universe. You are the ocean of Compassion,You are the nurturer of everyone, Swami, You are the nurturer of everyone, I am ignorant and go after desires, I am Your servant and You are my Lord, Therefore shower Your grace on me, O Master. Om, Victory to You, the Lord of the Universe.You are the one Unseen, And the Lord of all lives, Swami, the Lord of all lives. How shall I meet You, O Merciful One, How shall I meet You, I am an ignorant. Om, Victory to You, the Lord of the Universe. You are the friend of the helpless, and the remover of sorrows, You are my Lord, Swami, You are my Protector.Please raise Your hand (of varada, boon-giving and abhaya, fear-dispelling),And take me under Your protection. I surrender myself at Your feet,Om, Victory to You, the Lord of the Universe. Remove my worldly desires, And remove my sins, O Deva, And remove my sins, O Swami, Increase my faith and devotion towards You, Increase my faith and devotion towards You, And the devotional service of this servant. Om, Victory to You, the Lord of the Universe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here