Gangaa taranga ramaneya jata kalaapam
Guree nirantara vibhooshita vaama bhaagam
Naraayan priyam ananga madaapahaaram
Varaanseepurapatim bhaja vishwanaatham || 1 ||

Vachaamagocharam aneka gun svaroopam
Vageesha vishn surasevita paadapeeTham
Vamena vigrahavaren kalatravantam
Varaa seepurapatim bhaja vishwanaatham || 2 ||

Bootaadhipam bhujaga bhooshan bhooshitaangam
Vaaghraajina ambaradharam jaTilam trinetram
Pashaankusha abhaya varaprada shoolapaanim
Varaanseepurapatim bhaja vishwanaatham || 3 ||

Seetaamshu shobhita kireeTa viraajamaanam
Balekshananala vishoshita panchabaanm
Nagaadhipaarachita bhaasura karnpooram
Varaaneepurapatim bhaja vishwanaatham || 4 ||

Panchaananam durita matta madangajaanaam
Naagaantakam danujapungava pannagaanaam
Daavaanalam maraNa shoka jaraaTaveenaam
Vaaraanaeepurapatim bhaja vishwanaatham || 5 ||

Tejomayam saguNa nirgunamadviteeyam
Aanandakandam aparaajitam aprameyam
Naagaatmakam sakala nishkalam aatmaroopam
VaaraaNaseepurapatim bhaja vishwanaatham || 6 ||

Raagaadidosha rahitam svajanaanuraagam
Vairaagya shaanti nilayam girijaa sahaayam
Maadhurya dhairya subhagam garalaabhiraamam
VaaraaNaseepurapatim bhaja vishwanaatham || 7 ||

Aashaam vihaaya parihrutya parasya nindaam
Paapey ratim cha sunivaarya manah samaadhau
Aadaaya hrutkamala madhyagatam paresham
VaaraaNaseepurapatimhaja vishwanaatham || 8 ||

VaaraaNasee purapateh stavanam shivasya
Vyaakhyaatam ashTakam idampaThatey manushyaha
Vidyaam shriyam vipula saukhyam ananta keertim
Sampraapya deha vilaye labhatey cha moksham || 9 ||

Vishwanaatha ashTakam idam yah paThet shiva sannidhau
Shivalokam avaapnoti shivena saha modatey || 10 ||

|| iti vyaasa praNeetam shree vishwanaatha ashTakam sampoorNam ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here